• 02-89925289
  • jh998992@yahoo.com

商品介紹

樣品照

所載尺寸、規格應以實品為準

波斯灰石材
樣品照

波斯灰石材

金鑲玉石材
樣品照

金鑲玉石材

雪山銀狐石材
樣品照

雪山銀狐石材

夏日漱石石材
樣品照

夏日漱石石材

木化石石材
樣品照

木化石石材

淺金峰石材
樣品照

淺金峰石材

白水晶石材
樣品照

白水晶石材

深金峰石材
樣品照

深金峰石材

卡拉拉白石材
樣品照

卡拉拉白石材

星空石材
樣品照

星空石材

灰姑娘石材
樣品照

灰姑娘石材

舊米黃石材
樣品照

舊米黃石材

黑網石石材
樣品照

黑網石石材

雕刻黑〈仿古面〉石材
樣品照

雕刻黑〈仿古面〉石材

雕刻黑石材
樣品照

雕刻黑石材

黃水晶石材
樣品照

黃水晶石材

灰雕石材
樣品照

灰雕石材

印度黑石材
樣品照

印度黑石材

印度紅石材
樣品照

印度紅石材

黑金石石材
樣品照

黑金石石材

印度黑〈沖仿面〉石材
樣品照

印度黑〈沖仿面〉石材

雅士白〈人造石〉石材
樣品照

雅士白〈人造石〉石材

天空藍石材
樣品照

天空藍石材

帝諾石石材
樣品照

帝諾石石材

櫻桃紅石材
樣品照

櫻桃紅石材